POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO „Motorcycles Performance MałyHD”

Bardzo Dziękujemy Państwu za zainteresowanie ofertą Sklepu Internetowego „Motorcycles Performance MałyHD”. Mając na uwadze wejście w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (znane jako RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zachęcamy Państwa do zapoznania się zapisami niniejszej Polityki Prywatności, która określa dane osobowe przez nas przetwarzane, cel i podstawę prawną do ich przetwarzania oraz opisuje szczegółowo Państwa uprawnienia z tym związane.

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Sklepu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się  bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszej strony internetowej.

I. Administratorem danych jest:
Administratorem danych osobowych jest Bogusław Małajowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Motorcycles Performance Mały HD z siedzibą w Koźmicach Wielkich 701, 32-020 Wieliczka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), posługujący się numerem NIP 6831103071.

II. Cel przetwarzania

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez serwis:  ww.malyhd.pl (dalej „Sklep”) co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:
a) przystąpienia do procedury zakupu po przez szybką finalizację (bez zakładania konta stałego Klienta)
b) zarejestrowania konta stałego Klienta,
c) zawarcia umowy sprzedaży,
d) dokonania rozliczenia,
e) dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru,
f) korzystania przez Użytkownika ze wszelkich uprawnień konsumenckich, w szczególności prawa do odstąpienia od umowy oraz praw wynikających z rękojmi.
2. Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie naszego newslettera, wówczas Administrator przetwarza twoje dane w celu przesyłania ci własnych informacji handlowych  dotyczących na przykład aktualnych trendów w modzie, promocji czy wyprzedaży.


III. Rodzaj danych

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
a) przystąpienia do procedury zakupu po przez szybką finalizację oraz zarejestrowania konta stałego Klienta:
- imię i nazwisko,
- adres e-mail,
- adres zamieszkania oraz adres dostawy
- numer telefonu
b)  Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
- numer telefonu stacjonarnego,
- nazwa prowadzonej działalności gospodarczej
- PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury),
- NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

c) W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

IV. Podstawa prawna przetwarzania

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
a)  wykonania umowy sprzedaży, zawartej pomiędzy nami a Tobą po przez potwierdzenia przez Ciebie dokonanego w Sklepie zamówienia (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b) świadczenia usługi drogą elektroniczną, założenia i prowadzenia konta stałego klienta na www.malyhd.pl za pośrednictwem strony internetowej www.malyhd.pl oraz jej mobilnej wersji. (podstawą prawną przetwarzania danych jest również wykonanie umowy czyli art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) wysyłania do Ciebie naszego newsletteru -  wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody po przez zaznaczenie takiej opcji przy składaniu zamówienia (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  
d)  rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  
e) windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych oraz prowadzenia analiz statystycznych (podstawą prawną jest przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora czyli art. 6 ust. 1 lit f RODO),
oraz dodatkowo:
f) przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych (podstawą prawną jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze czyli art. 6 ust 1 lit. c RODO),
3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w przypadku korzystania z naszego Sklepu, podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby dokonać zamówienia oferowanych przez nas produktów.

V. Ciasteczka (cookies)


1.    Na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystujemy Cookies tzw. ciasteczka, czyli niewielkie informacje, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzasz i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystasz podczas przeglądania stron internetowych. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).
2.    Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
a) zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
b) wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
c) stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
d) tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników.
3.    Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Twojej tożsamości.
4.    Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie  wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
5.    Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności etc.

VI. Odbiorcy Twoich danych

1. Jak większość przedsiębiorców, Administrator w swojej działalności korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych.
2. Odbiorcami Twoich danych osobowych są: podmioty zapewniające hosting Sklepu, podmioty zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym Sklepu, biuro rachunkowe, operatorzy płatności i podmioty świadczące usługi dostawy takiej jak: Poczta Polska S.A., InPost S.A. oraz UPS Sp. z.o.o.
3. Ponadto, na podstawie obowiązujących przepisów prawa przekazujemy Twoje dane osobowe właściwemu miejscowo dla siedziby naszej firmy Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.
4. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobie do tego nieuprawnionej. Dodatkowo W każdym przypadku przekazujemy tylko te dane, które są wymagane od nas przepisami prawa.
5. Twoje dane osobowe, poza odbiorcami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności  nie będą w żaden sposób udostępniane innym osobom, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.
6. W żadnym wypadku nie przekazujemy Twoich danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Link do Facebooka

1. Nasza strona zawiera link do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Link Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Link ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
2. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
3. Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

IX. Czas przechowywania danych osobowych

1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację umowy zawartej pomiędzy Tobą a Administratorem, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora wobec Twojej osoby. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.
2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub wyrażonej przez Ciebie zgody będą przetwarzane przez czas zrealizowania przez Administratora swojego interesu lub wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych albo odwołania zgody.

X. Twoje prawa

1. Uprzejmie informujemy, że posiadasz prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych - w każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.
b) sprostowania danych osobowych - w każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe; możesz to też zrobić samodzielnie używając po zalogowaniu w Sklepie zakładki: PANEL KLIENTA, Moja dane.
c) usunięcia danych osobowych - w każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania przyczyny; żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności; usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte twoje konto Stałego Klienta w Sklepie.
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych - możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z twoją decyzją; żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu; sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności; wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie twojego konta Stałego Klienta w Sklepie.
f) przenoszenia danych osobowych - możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas Twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać; przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez ciebie tego żądania; potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.
2. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu, jednakże wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
4.    Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
a) istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich  interesów, praw i wolności lub
b) istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5.    Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez:
a) wysłanie maila bezpośrednio do Administratora na adres biuro@malyhd.pl lub sklep@malyhd.pl.
b) wysłanie swojego żądania w formie pisemnej na adres: Bogusław Małajowicz, Motorcycles Performance MałyHD Koźmice Wielkie 701, 32-020 Wieliczka.

XI. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. Postanowienia końcowe

1.    W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
2.    O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą e-mailową.
3.    Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

Wiadomości e-mail na adres: biuro@malyhd.pl, sklep@malyhd.pl
Telefonicznie: 12 288 01 29,  12 44 666 06, 530 880 129
Listownie na adres: Koźmice Wielkie 701, 32-020 Wieliczka